info@prj.com.tr

0 (216) 344 44 70

YAPILARIN VE YAPI MALZEMELERİNİN TEST, ANALİZ VE RAPORLANMASI

Yapıların ve Yapı Malzemerinin Test, Analiz ve Raporlanması

Firmamız; 04.10.2012 Tarihli 471 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kentsel dönüşüm yasası kapsamında, Yıkım Raporu, Sağlam raporu, Yapı güçlendirme projesi, Deprem performans analizlerini yapabilmek için; Riskli yapıların tespitinde kullanılacak lisans belgesini almıştır.


Depreme Ne Kadar Hazırsınız?

Ülkemiz bilindiği üzere aktif deprem fayları üzerinde bulunmaktadır. Marmara bölgesi de bu deprem faylarının üzerindedir ve faya yakınlığı sebebi ile 1. Ve 2. derece Deprem bölgesine girmektedir. Deprem yeri, şiddeti, süresi, yönü ve şekli belli olmayan bir afet olduğu için, ne zaman, nerede ve ne şekilde bu afete maruz kalacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden yaşadığımız yapıların, depremde nasıl bir davranış göstereceğini bilmemiz durumunda; yıkıp yeniden inşa etme veya yapıda güçlendirme yapma yoluna gidersek can ve mal kaybını minimuma indirebiliriz.Awesome Image

BETONARME YAPILAR
•Betonun mevcut basınç dayanımının belirlenmesi
•Donatı çekme dayanımlarının belirlenmesi
•Binadaki mevcut donatı miktarlarının tespiti
•Betonarme binaya ait statik rölövenin çıkarılması
•Betonun elastisite modülünün deneysel olarak belirlenmesi
•Betonun karbonatlaşma miktarının tespiti
•Betonarme yapıda mevcut hasar durumunun belirlenmesi
•Betonarme yapı donatılarında korozyon tespiti
•Betonarme bina betonlarında mevcut çatlaklar ve nedenleri üzerinde çalışmalar yapılması
•Betonarme bina karakteristik dayanımların hesaplanması
•Binanın oturduğu zeminin taşıma kapasitesi, depremselliğinin belirlenmesi ve zemin etüd raporunun hazırlanması.

Bütün bu veriler ışığında yapı bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak modellenir, yatay ve düşey yükler altında deprem tahkiki yapılır.

YIĞMA YAPILAR
•Kayma dayanımlarının yerinde kayma deneyleri ile tespiti
•Kayma dayanımlarının laboratuarda tespiti
•Kayma modülünün tespiti
•Kargir birim hacim ağırlığının deneysel olarak belirlenmesi
•Yığma yapı elemanı basınç dayanımın deneysel olarak tespiti
•Yığma yapı elemanı elastisite modülünün belirlenmesi
•Yığma yapı statik rölöve çalışmaları
•Yığma yapılar volta döşeme korozyon ve güvenlik durumunun tespiti
•Yığma yapılar volta döşeme çelikleri çekme performansının belirlenmesi
•Yığma yapıda mevcut malzemelerin mevcut hasar durumlarının tespit edilmesi

http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Sayfa=yetki&Id=34