info@prj.com.tr

0 (216) 344 44 70

VİZYON / MİSYON

Vizyon

İnşaat sektöründe, konusunda iş deneyim ve karlılık açısından önde gelen firmalar arasında yer almak ve bu saygınlığına ulaşıp, bunu geliştirir şekilde yaşam kalitesini yükselten bir artı değer, hizmet üretmektir.


Misyon

PRJ Mühendislik vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten çalışma ve faaliyetleri birincil görevi kabul eder.


PRJ Mühendislik çalışanlarının ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir. PRJ Mühendislik teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar ve bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.Awesome Image

PRJ Mühendislik çalışanlarının ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir. PRJ Mühendislik teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar ve bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar. PRJ Mühendislik belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim sürecine dönüştüren bir inşaat sanayicisidir. PRJ Mühendislik'ın hedefi Ülkemizde vergi ödeyen, istihdam yaratan, yatırımları ekonomiye kazandıran, ciddi organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip bir kurum yapısını kazanıp, bu seviyeyi korumaktır. PRJ Mühendislik günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran PRJ MÜHENDİSLİK, çalışmalarını planlarken, güvenilirlik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, Türkiye ve dünya için sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır. Çalışmalarında bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde insan yaşamını kaliteli olmasına odaklanmaktadır.